Zoeken

Financiele dienstverlening

Financiele dienstverlening
Rabobank De Langstraat
 
Rabobank De Langstraat is een klantgerichte dichtbij-bank. In ons mooie en dynamische werkgebied helpen wij onze particuliere en zakelijke klanten hun dromen te verwezenlijken. Wij zetten ons elke dag in voor een ‘9+ klantbeleving’. Voor minder doen we het niet.
 
Rabobank is een coöperatieve bank. Dit betekent dat wij geen aandeelhouders hebben maar leden. Dat maakt ons significant anders dan andere banken. Als lid denk je, via de ledenraad, met ons mee. Je kunt invloed uitoefenen op onder andere ons beleid en onze dienstverlening. Wij geloven doordat je een aandeel in elkaar hebt, je samen meer kunt bereiken. Zo geven wij een deel van onze winst direct terug aan de samenleving. Dit doen wij onder andere door het stimuleringsfonds. Via dit fonds steunen wij lokale projecten door ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdragen ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn we trotse hoofdsponsor van verschillende sportverenigingen en culturele centra waaronder theater ‘De Leest’.
 
Rabobank de Langstraat begrijpt en onderstreept de cruciale rol van het verenigingsleven. Deze verenigingen vervullen een belangrijke rol op sociaal, cultureel en sportief gebied. Dat is de reden dat wij naast hoofdsponsor ook andere verenigingen steunen via de jaarlijkse Clubkas Campagne. Leden kunnen dan stemmen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen op een club worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.
 
Deze middelen hebben één hoger doel:
‘Samen De Langstraat sterker maken’

Contact
Rabobank De Langstraat 
Locatie Waalwijk
Grotestraat 234
5141 HE Waalwijk
T: 0416 669 100
W: www.rabobank.nl

Volg Rabobank De Langstraat ook op Facebook

Sponsoren